PACZKA ŚWIĘTEGO KLEMENSA
ŚWIĄTECZNA POMOC

Akcja charytatywna Paczka Św. Klemensa - Świąteczna Pomoc odbędzie się w tym roku po raz czwarty! Jej celem jest zorganizowanie pomocy - przygotowanie paczki świątecznej rodzinom najbardziej potrzebującym w naszej parafii, tak aby Święta Bożego Narodzenia były naprawdę dla nich czasem radości z narodzenia Pańskiego. Wokół nas jest wielu ludzi potrzebujących nie tylko pomocy materialnej, ale przede wszystkim naszego serca, czasu, dobrego słowa, zainteresowania, uwagi, zauważenia. Mamy tak wiele dobra w sobie i możemy nim obdarować tak wielu. Zwłaszcza że zakończył się Rok Miłosierdzia, a miłosierdzie to miłość okazana drugiemu, nieznajomemu, zapomnianemu, opuszczonemu, samotnemu, głodnemu, płaczącemu, cierpiącemu..


Jeśli chcesz podzielić się tym co masz z potrzebującymi przyłącz się do akcji. Niech naszym działaniom przyświecają słowa św. Franciszka Salezego:

Aby zostać świętym, wystarczy mało teorii,
ale potrzeba dużo praktyki

Akcja organizowana we współpracy z Instytutem Informatyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej